PLAATSBESCHRIJVING

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de staat van het eigendom bij aanvang van de huur. Sinds de wet van 18 mei 2007 zijn de huurder en verhuurder verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Deze plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd en mee geregistreerd worden.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving vormt een essentieel element van de huurovereenkomst. Zowel de huurder als de verhuurder hebben baat bij het opmaken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving. Het vormt namelijk het document waardoor men op het einde van de huurovereenkomst kan nagaan welke beschadigingen ten laste van de huurder gelegd kunnen worden en welke beschadigingen reeds aanwezig waren bij de aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde goed immers in dezelfde staat terug te geven zoals deze het ontvangen heeft bij aanvang van de huur. Uitzondering hierop is de schade die ontstaat door normaal gebruik, overmacht of ouderdomsslijtage.

Zelfs indien u uw eigendom verhuurd heeft zonder tussenkomst van ons kantoor, kan u op onze dienst beroep doen.

Door onze jarenlange ervaring in de sector en de talrijke verhuringen die wij reeds tot stand brachten, kunnen wij u een sluitend en professioneel opgesteld document overhandigen van uw eigendom.
Wij beschrijven elk pand tot in het detail en voegen ook de nodige foto's toe aan de plaatsbeschrijvingen. Op die manier kan er geen twist ontstaan over het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde schadepatronen

Neem contact op met ons kantoor voor alle verdere inlichtingen of een vrijblijvende afspraak Wij zijn steeds bereikbaar op het gekende nummer : 050/20.00.00